Deze modulaire fietsenstalling werd geproduceerd op vraag van de NMBS en wordt door hen ingezet om tal van hoppinpunten.

In de context van een renovatie van de stationsbuurt had NMBS een lastenboek gelanceerd voor een grote fietsenstalling (type NMBS).

Daar het werk ook heel wat grondwerken vereiste heeft Tecno Art hier via aannemers aangeboden.

Samen met V&V infra als hoofdaannemer mochten we dit mooi project realiseren tot voldoening van alle betrokken stake holders.

Overdekte fietsenstalling in Diest

In Diest wordt de gebruiker nu echt wel uitgenodigd om met de fiets naar het station te gaan en van daaruit naar het werk.

Een schoolvoorbeeld van hoppinpunt die de nieuwe mobiliteit ondersteunt ten voordele van een groenere maatschappij.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×